Pluralizmi si iluzion optik


Shaban Murati

E habitëshme se si shumë njerëz, madje dhe politikanë në moshë të thyer, nuk e kanë kuptuar ende as sot se legalizimi i pluralizmit partiak në Shqipëri në fund të vitit 1990 nuk ishte as shembje e komunizmit dhe as rrëzim i diktaturës, sepse Kina komuniste e ka pasur pluralizmin partiak që në kohën e diktatorit Mao Ce Dun. Madje një nga parrullat kryesore maoiste ishte “Le të lulëzojnë 100 lule dhe 100 shkolla”.Prestigjiatorëve të perënduar politikë sot u intereson që njerzit të vazhdojnë të kenë iluzione optike.

About Post Author