Po ai qe lidhi lopën s’ka faj!?Luto Lamçaj


Nga humori i viteve te shkuar”

“Po ai qe lidhi Lopen s’ka faj”!?

Dhe vime tek Beleri i shtruar

Per gare lidhjen kush ta mbaje!?

Ata qe e lidhen duhen gjykuar

Se c’ka shkruar per vete pengohet

Por cudi ata llogari kerkuar

Vet denuar e vet propozohet!?

Eshte qorrsokak i djallezise

E djallezia vesh kostum nderi

Ne banke akuze te drejtesise

“Hamzate” qe per shtat u shkon emri!.

Sarezzo, me 14-9-2023