Poesie di Maria Teresa Liuzzo,tradotte da Irma Kurti


PARLAMI ANCORA,
tra dolci tempeste smarrite
nell’argento
delle sabbie.
Ci umilia la stagione
nel fiume della notte.
Se le distanze
non oltrepassano memorie,
ti trattengo
in lunghi battiti di ciglia,
al dolce tepore di ogni perla.

SE TI OSSERVO DORMENTE,
dentro le palpebre
indovino i tuoi sogni
e sento
un caldo bacio
sulla bocca.

FOLMË SËRISH,
mes stuhive të ëmbla
të humbura në argjendin e rërave.
Stina na poshtëron
në lumin e natës.
Nëse distancat
nuk i kapërcejnë kujtimet,
unë të mbaj
në pulitje të gjata të qerpikëve,
në ngrohtësinë e ëmbël të çdo perle.

NËSE TË VËSHTROJ DUKE FJETUR,
brenda qepallave
hamendësoj ëndrrat e tua
dhe ndjej
një puthje të ngrohtë
në buzë.

Poesie tratte dal libro: “Danza la notte nelle tue pupille”

Poezi të shkëputura nga libri: “Nata vallëzon në bebëzat e tua”.

TRADUZIONE IN LINGUA ALBANESE A CURA DI IRMA KURTI

PËRKTHEU NË GJUHËN SHQIPE: IRMA KURTI