Prindërit e mi-Nexhat Bexheti


Në këmbë këndoj,me zemër e krenari

Për prindërit që më rritën me dashuri

Dhuratat më të mëdha,mbi këtë botë

Janë sytë e tyre,që më shohin me zjarr të ndritur

Në krahët e tyre gjithmonë gjeja mbështetje

Në kohë të vështira,më treguan rrugën drejt jetës

Me fjalë të buta dhe duar plotë ngrohtësi

Prindërit e mi,thesarët më të shtrenjtë në botë.

Në zemrën time,dashuria për ta është e përjetshme

Si një fener që ndriçon rrugën time në errësirë

Bashkë me ta,ndiej forcën dhe dashurinë e paimagjinueshme

Prindërit e mi,engjëjt që më udhëheqin nëpër jetë.