Prof. dr. Eshref Ymeri:Për romanin”Bisha e thinjur”


Vlerësim

Bashkefshatari im nga Smokthina, shkrimtari dhe poeti orgjinal, Eqerem Canaj, i cili, si njeri i letrave shqipe, ka nxjerre nga pena vepra te bukura ne proze e poezi. Poezia e Eqeremitbie ne sy per vargun e rrepte, kurse proza e tij te ben pershtypje per pasurine e leksikut dhe per metaforat e guximshme. Nje shembull qartesie te ketij konceptimi do ta gjeni te romani “Bisha e thinjue”, nje veper me vlera te rralla ideoartistike, ne thelb te se ciles qendron diktatura : njeriu qe kerkon liri – lirine e te jetuarit si qytetar.

Prof. dr. Eshref Ymeri

Santa Barbara Kalifornia

Shkurt, 2020.

About Post Author