Pse jemi kështu, edhe sa kohë do të vonohët zgjimi kombëtar?…Sami Arifi


Shkruan: Sami ARIFI

Çudi, i duam të huajtë më shumë se vehtëvehtën, edhe se kemi pësuar prej tyre, edhe se origjina nënë e të gjitha gjuhëve është nga gjuha shqipe, ndërsa gjuhtë tjera janë mbesa e stërmbesa…

Konfesionet predikohën në gjuhë të huaja që fare si kuptojmë, madje i përdorim më shumë se në gjuhën e nënës që e kuptojmë, në falje e në lutje që e ndjejm…
Çudi, shikoni mbishkrimet e kafeterive private në Kosovë janë me shumicë në gjuhë të huaja edhe se popullata shqiptare fare si kupton ato mbishkrime…

Çudi, emrat e shqiptarëve lihen në gjuhë të huaj si: në arabe, turke, greke, sllave e të tjera…
Madje, edhe faltoret shqiptare emërtohen në emra jo të shqiptarëve, e mos të flasim për lutjet, faljet në gjuhë të huaja që si kuptojmë fare, as fare si ndiejm sespse, lutjet, faljet ndihen shpirtërisht vetëm në gjuhën amëtare…

Çudi, emrat e kafshëve lihen në gjuhën shqipe p.sh lopës i lihet emri bardhanë e tjera…,ndërsa shqiptari i venë emrin fëmijës së vetë në gjuhë të huaj, leje që atë emër se kupton popullata shqiptare, po që nuk e kupton emrin e fëmjës edhe ai që vetë ia ka vënë…

Shteohet pyetja, edhe sa kohë për ne shqiptarët do të vonohët zgjimi kombëtar?….