Pyjet në qytet reduktojnë dhe pluhurat e imët-Nga Thoma Duka


PYJET NË QYTET REDUKTOJNË DHE PLURAT E IMËT

Pluhurat e imët kane një efekt shume te dëmshëm ndaj shëndetit. Ato janë shkaktare jo vetëm te infeksioneve pulmonare, por edhe te arterosklerozës si dhe ne përgjithësi prekin drejtpërdrejt edhe sistemin kardiak.
Është i njohur tashme efekti esencial i bimëve ne përgjithësi për jetën tone, por njëkohësisht te te gjitha qenieve te gjalla qe ndodhen mbi toke. Ato furnizojnë me oksigjen dhe ndërkohë thithin dyoksidin e karbonit.
Por te dhëna te një studimi te fundit kane treguar se pyjet janë shumë te rëndësishme edhe ne një aspekt tjetër. Është vërtetuar se ato janë ne gjendje te thithin edhe particelat me te imta te pluhurit qe ndodhen ne ajrin qe respirojme rregullisht gjate ditës.
Pluhurat e imët kane një efekt shume te dëmshëm ndaj shëndetit. Ato janë shkaktare jo vetëm te infeksioneve pulmonare, por edhe te arterosklerozës si dhe ne përgjithësi prekin drejtpërdrejt edhe sistemin kardiak.
PO NË SHQIPËRI, SA ËSHTË RITUR SIPËRFAQJA E GJELBËR NË METËR KATROR PËR FRYMË NGA VITI 1990 E DERI TANI?