Që të shkoi:Ismet Tahiraj


Ismet TAHIRAJ 

QË TË SHKOI 

Pritja në linjë shtatë 

Në autobus hypa unë 

Dhe më  tre copa akacie 

Faturusi më that ë paguaj 

Tre   pagesa  etiketën 

Dhe dy dhrahmi  për akacie 

Vazhdova udhën më autobus 

Zbrita të sheshi I pëllumave 

Dhe akacie I lashë 

Të farkatari deri sa 

Të zbzrdh agimi. 

Për çudi  farkatari 

Ishte të nësërme  

I mbuluar më djersë 

Për një pirg koridori 

Tha akacijet ikën 

I mori paria e këshillit 

Ti s’kishe paguar 

Fare tatimin për lënd drusore 

As leje për përpunim 

Mu desh të ikë   shumë,sa më shumë 

Se takesë e re ,më vej paria 

Dhe ika në mejhane 

Në vend që të shkoi në shtëpi… 

About Post Author