Rebus


Mensur Mamuti

Sqarime rreth rebusit anagramor.
Numri (8.) tregon që përgjigjja përbëhet prej 8 shkronjave.
Fraza (4,4) tregon që dy figurat e paraqitura janë fjalë katërshkronjëshe. kjo d.t.th. që tre fjalëve, që e përbëjnë figurën e parë, merret ajo që ka 4 shkronja.
Çelësi e paraqet renditjen e shkronjave të dy fjalëve nga figurat:
Figura e parë:1234 dhe figura e dytë: 5678.

About Post Author