Sabit Alidema-Plaku I urtë:Anton Çeta -Vitet ‘9o


PLAKU I URTË / ANTON ÇETA VITET E 9O

Anton Çeta, kur merr fjalen

Para Anton Çetës

Falet gjaku

E zgjatet jeta në

Urtin e popullit

Shqiptar.

I lindur 1920 në Gjakovë

Rritur e burrur në Tiranë

Shkolluar Tiranë, Korçë

Student në univerzitetet

Tiranë, Itali, Beograd

E Prishtinë

Sapo ishte kthyer Italia,

në kohën kur forcat

italo shqiptare

kishin depërtuar në Kosovë

trojet e pushtuara shqiptare

Monarkia serbe-Kroate e Sllovene,

Anton Çetta në fillim gjen punë

në Post-telegrafinë e Tiranës

nga kalon në detyrën

I punësuar, Tiranë, Prizren

E Prishtinë.

Anton Çetta botoi 16 libra

me përmbledhje folklori

tradite gojore në trevat shqiptare

gjitha viset shqiptare të Kosovës,

Malit të Zi dhe Maqedonisë

Kryetar i “Këshillit Qendror

të Lëvizjes Kombëtare

për Pajtimin e Gjaqeve”.

ai kishte fituar respektin

dashurinë e popullit.

“Plaku i urtë”,

kishte arritur të pajtonte

me mijëra familje të hasmuara

dukuria e keqe e gjakmarrjes

pothuajse ishte zhdukur krejtësisht

deri kah mesi i viteve ’90.

Në zgjedhjet e para paralele

të organizuara më 1992,

Anton Çetta zgjidhet deputet

në Parlamentin e Republikës

Të Kosovës.

Sabit Alidema