Sabit Alidema:Çfarë po ndodhte në Kosovë?


Sabit Alidema

Çfarë po ndodhte në Kosovë?

Kushtuar Mr.Idriz Halabakut.Idrizi ishte historian ndër të pare që ishte i edukuar si student.Në Fakultetin e Universitetit të Prishtinës.Ai studjoi me maturi historin

Maxhistroi në Histori e shkencë historian i drejtë që ia tregoi gjithë drejtësinë e histories hulumtuesve të Kosovës.Ai ishte një kryetar Kuvendit Komunal në Viti

Në rini përcillte shkencën doli i pari disa herë. Ishte shumë i fuqishëm,

i guximshëm dhe i manovrueshëm. Gjithashtu ishte prej hulumtuesve

të mëdhej në Kosovë. Idriz Halabaku ishte i nderuarme medale njëpasnjëshme

Historia e ngjarjeve që ai shkruajti është lexuar me kënaqësi

është treguar me emocione e punuar brez pas brezi.Të rinjtë e të moshuarit

e kanë dëgjuar me vëmendje dhe lexuar me lot në sy.

Çfarë po ndodhte në Kosovë?

është i lidhur ngushtë

me ndriçimin e historisë

për një gjë,

ishte ndryshe nga ai

me të cilin ishte i njohur.

Nivelet më të larta të tij

në disa raste, si urë tokësore

Lëvizjes Kombëtare Shqiptare

në Kosovë

Që kishte më shumë histori,

Punimet me shkrim shkencor

në atë kohë ishin kërkime

jo të bollësme shkrimi

për të cilin, ka për çka

të shkruhet dhe çka të thuhet,

Idrizi ishte në hulumtime

E vazhdimisht në kërkime

E burime historike

Këto gjëra ishin gdhendur

ose të modeluara me shkencë.

Ai i referohej pjesës më të madhe

të historis nga kjo kohë si shkencë

që thonëte se në të vërtetë

përshkruhet diçka e dallueshme,

të cilat janë gjallërisht realiste

si lexues e në anën tjetër,

janë ose plotësisht reale

Këto janë karakteristikat kryesore

të histories hulumtuese të tija

Duket pak e çuditshme që të përpiqet

të karakterizojë nga një periudhë

përfshin shumicën e historisë njerëzore

sado e dobishme është

që të përpiqet të jetë

Historia është i lidhur ngushtë

me studimet historic e shkencës

që profesionistët i kanë kushtuar

tërë jetës drejt kërkimeve e përpilimit.

Me të vërtetë kurioz dhe duhet

të drejtohet në ato drejtime.

Kjo tha, për të bërë disa përgjithësime

gjithëpërfshirëse, hitorikisht filozofike

I shqetësuar me hulumtime

Temat e saj mbizotëruese

ishin të jetë një përpjekje,

nga historjanet e shekullit XX,

për të fituar një lloj kontrolli

mbi mjedisin e tyre, qoftë me magji

Përfaqëson një kërcim gjigant

në njohjen historike

të menduarit shumë histori

Mr. Idriz Halabaku mbetet

i pavdekshëm ndër mote.

mars 2022

About Post Author