Sabit Alidema:Mr. Sadulla Brestovci-pas vetes la shkrime të shumta shkencore


Mr. Sadulla Brestovci,Gjatë jetës tij punoi intensivisht dhe pas vetes la shkrimet të shumta shkencore të bazuara të mbështetura në hulumtime e dokumente arkivore.

Mr. Sadullah Brestovci,ishte ndër historianet e parë të Anamoravës i cili me një përkushtim

të madh iu rrek punës së hulumtimeve shkencore-arkivore vetëm e vetëm

për të ardhur deri tek e vërteta për jetën dhe veprimtarin

e herojve tonë kombëtar. shkencëtari Sadulla Brestovci shpesh ngjarjet të kaluarën duhet studiuar

me guxim dhe kredo shkencore.

Gjatë tërë kohës u mor me studimin .Shumë patriotëve të Anamoravës edhe jetës së Idriz Seferit,

Ai ishte i vetëdijshëm se problemet në shkencën e historisë ekzistojnë

dhe ato duhet tejkaluar vetëm me njohuri të thella e gjithanshme,

Me fakte e argumente, me dëshirë e vullnet,me gatishmëri e energji,

me rezistencë të vazhdueshme, me punë të pandërprerë shkencore,

me synime e qëllime të qarta . Ai, me punë të palodhur hulumtoi

kohën dhe jetën e patriotëve dhe me argumente bindëse ndriçoi

shumë çështje të panjohura të LKSH dhe të vetë atdhetarëve.

Mr. Sadulla Brestovci, jetoi relativisht shkurt, por punoi pa ndërprerë,

duke mos kursyer as shëndetin

dhe as ditët e fundit të jetës së tij.

Ndërsa, kur jemi te hulumtimet

dhe shkrimet shkencore,

duhet cekur se personalitet

trimat e anamorvës u vlerësua lartë

në çdo kohë dhe në çdo periudhë,

Me oscilime të herë-hershme

në shkrimet e ndryshme të kohës,

si dhe nga shumë autor të huaj

që janë marrë me personalitet e tyre.

Një vend meritor e zën figura atdhetare,

sipas arkivave dhe fjalëve faktike

të cilët ishinë pjesëmarrës të dalluar

në Lëvizjes Kombëtare Shqiptare

theksonte me plot krenari

Hulumtuesi Mr. Sadullah Brestovci.

ishte njëri ndër njohësit më të mirë

të arkivave jugosllave

Nga këto arkiva ai morri materiale

të shumta dhe të rëndësishme

për ngjarjet e shekullit XIX e XX .

Me botime shumë shkrimeve shkencore

ishte rezultat i punës e hulumtimit të tij

në arkiva të ndryshme të ish-Jugosllavisë.

Me këto shkrime që i analizojmë sot,

ai kishte bërë një punë të mrekullueshme

dhe në mënyrë analitike ka bërë

ndriçimin e shumë çështjeve

të panjohura dhe të pastudiuara

Në historiografinë shqiptare

solli argumente të bindshme

të ngjarjeve historike të LKSH.

Magjistër Sadulla Brestovci,

për shkrimin e dy fejtoneve,

po ashtu edhe të veprës,

ishte mbështetur kryesisht

në burime historike,

në kujtime popullore e arkiva,

Me këto shkrime që i analizojmë sot,

ai kishte bërë një punë të mrekullueshme

dhe në mënyrë analitike ka bërë

ndriçimin e shumë çështjeve

të panjohura dhe të pastudiuara

Në historiografinë shqiptare

solli argumente të bindshme

të ngjarjeve historike të LKSH.

Sabit Alidema, mars 2022

Mr. Sadulla Brestovci, ishte i lindur më 13 tetor 1933 , në Gjilan (përndryshe anas i Heroit I.Seferit), dhe, jeta e tij e bujshme përfundoi më 1979. Jetoi shkurt, por për 46 vjet