Sadik Bejko:Gjon Buzuku 1555


Sadik Bejko:Gjon Buzuku 1555

(TRIUMFI dhe NDJESA e gjeniut të parë të shqipes)

Si sot, më 5 janar 1555, u bëmë me librin e parë të shkruar në gjuhën shqipe, me të quajturin “Meshar” prej Gon Buzukut.

Pasthënia:
KUMTI (NDJESA) e dom Gjon Buzukut

“Ndë vjetët 1554 njëzet dit ndë mars zuna nfill, e mbarova ndë vjetët 1555, ndë kallënduor 5 ditë (5 janar).
E se për fat në keshë kun mbë ndonjë vend fëjyem, u duo tuk të jetë fajtë, aj qi të jetë ma i ditëshim se u, ata faj e lus ta trajtojnë ndë e mirë…Përse nukë çuditem se në paça fëjyem, këjo tue klenë ma e para vepërë e fort e fështirë për të vepruom ndë gluhët tanë…” (TRIUMFI dhe NDJESA e gjeniut të parë të shqipes)

Si sot, më 5 janar 1555, u bëmë me librin e parë të shkruar në gjuhën shqipe, me të quajturin “Meshar” prej Gon Buzukut.

Pasthënia:
KUMTI (NDJESA) e dom Gjon Buzukut

“Ndë vjetët 1554 njëzet dit ndë mars zuna nfill, e mbarova ndë vjetët 1555, ndë kallënduor 5 ditë (5 janar).
E se për fat në keshë kun mbë ndonjë vend fëjyem, u duo tuk të jetë fajtë, aj qi të jetë ma i ditëshim se u, ata faj e lus ta trajtojnë ndë e mirë…Përse nukë çuditem se në paça fëjyem, këjo tue klenë ma e para vepërë e fort e fështirë për të vepruom ndë gluhët tanë…” 

About Post Author