Sami Arifi:S’humbë Pranvera për në prore…


Shkruar nga Sami ARIFI

S’humbë Pranvera për ne prore…

Shkruan: Sami ARIFI

Uroj të kemi Pranverë,

siç e kishim edhe atëherë!

Me të drejtën historike,

t’popullojmë Pellazgjinë etnike!

Raca jonë ishte Pranverë,

i dha dije njerëzisë atëherë!

Të tjerët s’dinin si me jetuar,

Pellazgjia dije i’ju kishte ofruar!

Ju mësoi lexim me alfabet,

që njerëzia të aftësohet vetë!

Thot-i themelues;

për njerëzinë n’shkencë ishte i parë,

i hapi njerëzisë rrugë me dije për t’ardhë!

Pastaj vije babai i Ilirit,

njerëzisë i’ju hoçi hirin prej syrit!

Kadmi me shkrim fonetik;

për popull bëri dritë!

Solli Pranverë për t’shndëritë!

U t’holluam por s’u këputëm,

gjuhët e profetëve kurrë s’u zhdukën!

Ilirishtja gjuhë hyjnore,

s’humbë Pranvera për ne prore…

About Post Author