Sanxhak-Jashar H Selmanaj


Sanxhak

1.

Shkendi më rrufe mbi tokë

Armiku më kohë të hyri në hak

Errësira ka rënë mbi epokë

Të mbyllen në gzhojë sanxhak.

2.

U ngritë flamuri shqipëtar

Ah, ato katër vite ishin shqipëri

S’ ndegjohet zëri gjakatar

Në sanxhak jehonë pa ardhmëri.

3.

Dikur buzëqeshja duket

Pasi hyri ajo kulqedra komuniste

Ah, plisi i bardh zhduket

Nga forcat serbe qetnike fashiste.

4.

Më dhunë shqipja ndryshojë

Falangat serbe shqiptaret i gjunjëzuan

Sanxhak gjuha do të lulëzojë

Serbet kombi tonë e ç’ kombëtarizuan.

1.

Shkendi më rrufe mbi tokë

Armiku më kohë të hyri në hak

Errësira ka rënë mbi epokë

Të mbyllen në gzhojë sanxhak.

2.

U ngritë flamuri shqipëtar

Ah, ato katër vite ishin shqipëri

S’ ndegjohet zëri gjakatar

Në sanxhak jehonë pa ardhmëri.

3.

Dikur buzëqeshja duket

Pasi hyri ajo kulqedra komuniste

Ah, plisi i bardh zhduket

Nga forcat serbe qetnike fashiste.

4.

Më dhunë shqipja ndryshojë

Falangat serbe shqiptaret i gjunjëzuan

Sanxhak gjuha do të lulëzojë

Serbet kombi tonë e ç’ kombëtarizuan.