Sarajeva-Jashar H Selmanaj


1.

Më plisa të bardhë

Të gjithë janë shqipëtare

Ah, ajo ditë prap ka më ardh

Ngjalleni ju, sikur finiksi atdhetar.

2.

Foto tregon të vertetën

Ku ishim e sot ku gjëndemi

A e merr shqipja prap tatpjetën

Besoj lavrojmë në arë, sikur Dëmi.

3.

Pëllazg e Ilirë u zhduket

Ah, pas jush lindi shqiptaria

Edhe sot plaga në shekuj duket

Por trashegues ka mbetë Shqiperia.

4.

Shqipen e shkeli i huaj

Dreqi më të birin e më djall

Toka tha kujtimin edhe sot e ruaj

Ju pyes bijët e shqipës a jeni të gjalle.