Shaban Murati-Shkrimtarja e shquar Helena Kadare për botimin e ri


Shkrimtarja e shquar Helena Kadare për librin tim të ri

Ndjehem veçanërisht i nderuar nga vlerësimet e shkrimtares së shquar të letërsisë shqipe, Helena Kadare, për librin tim të ri “Antitabu për filozofinë filotabu shqiptare”:

“Një libër i jashtëzakonshëm. Thënë saktë dhe me guximin e një intelektuali të vërtetë.

Libri juaj-një hymn drejtësie. Atë duhet ta lexojnë të gjithë shqiptarët kudo që janë, brenda dhe jashtë vendit”.