Shkёmbi i shёnuar…Spasse Thanasi


Shkёmbi i shёnuar…

……………………..Nga Spasse Thanasi

Sipas gojëdhënës ne fshatin Zaroshkë
Masiv shkëmbi si sferë e hirtë
Buzë rrugës për në fshatin tim
Si zambakët e liqenit zbardh ëndrrat

Në sfond tiparet e një gruaje
Me djepin e fëmijës ngarkuar në shpinë
Shenjë hyjnore e ndjenjës së mundimshme
E dashurisë mëkuar në shpirtë të fëmijës…

Me kohën ka qendruar i brishtë
Rrëzë kodrës me dushqe që vështron liqenin
Nuk ka ndryshuar fytyrë, i lashtë shkëlqen
Një përshëndetje për çdo udhëtar…

Shkëmb i shenjtë i gojëdhënës së rrallë….