Shkolla shqipe me vajza të Kerçovës nga Ernest Koliqi-Jashar H Selmana


Sh – kolla shqipe me vajza të Kërçovës

K – ala e fole e shqipes nëpër trojet tona

O – h, zili ja kishtin nxënsat e Kumanovës

Ll – ogor i mbrojtur prap do të jehon jehona

A – h, u hapen shkolla u arsimua rinia e kosovës.

Sh – qipe mos hesht kurr zërin ngritë

Q – akënjët zihen por ka kohë dritë qielli

I – ishim lulë kuqe e cila ka shëndritë

P – artia e kohes vrastare dhe populli vjelli

E – rë e keqe i vinte por këtë, se pritë.

M – ë 1944 mrekulli bëri Ernest Koliqin

Ë – ndërr e tijë dhe e çdo shqiptari.

V – ajza të Kërçovës më shqiponjë në shkollë

A – to i dhanë dritë vendit më rrethinë

J – anë filizat e para, sikur pëmët më mollë

Z – ëri vajzave jehoj deri në Prishtinë

A – h, brezi i parë bëhëj më mëndje të hollë.

T – agrin më vullkan e përqafoj historia

Ë – shtë koha një shtatore për Ernest Koliqin.

K – ërçovës i thëm kurr s’ jem gjunjëzuar

Ë – shtë ferrë në ferrë ka mbetë

R – astësi apo e verteta duke bëlbëzuar

Ç – do heshtje e tregon një jetë

O – h, shqipëri mblidhi trupin e nënshtruar

V – allja hidhet diku ajo të tretë

Ë – ndërrat vershojnë si lumi duke lundruar

S – otë e kaluara në bes të pretë.

N – ga Erest Koliqi shkolla shqipe fillon

G – ara e kohes më errësirë të mbulojnë

A – h, bishat sllavë para e pas fishkëllon.

E – rë e keqë frynë paraqitet sotë harresa

R – inis hapja sytë o dritë e diellit

N – isen kalorsit e shqipes pas vjen shpresa

E – h, sa kohë pritëm mishin e hellit

S – a hapa ecem kur e si humbi qendresa

T – radhetit vallzojnë drejtë qiellit.

K – oliqi mësues i kohës për shqiptarin

O – h, burri i kombit hapi dritarën për dituri

L – umturin e vrejti të fëmijet besa dhe krenarin

I – bishat sllavë dhunë shqipja më maturi

Q – ndrim mbanë burri shqiptar e vrau dinakërin

I – kona e dijes mbjelli dituri dhe lumturi.