Shllapurisn:Ismet Tahiraj 


Ismet Tahiraj 

Shllapurisn 

Një ahur tëpër I madh 

Më çiramidhe dhe gardh. 

Të lë përshtypjen  si një shpellë 

Mbuluar më myshqe hiri 

Një mëzat hardall  mëzi 

Lëvizë turirin e thua 

E shemb tokën ,s’ka brirë 

Fermeri një burr bullafiq 

I kuq prej fytyre 

Si rrepka e kooprativës 

Mëzati zë e forte pellet 

Ah vëllaqko  kështu 

Jeta ka lezet 

Farmer më çizme deri gju 

Të dy shllapurisin në ujë 

Mbesin  idhuj te ahurit 

Më vite dhe muaj 

Kështu luadhe  veç buj 

Muzika e mëzatit 

E vet pronarit 

Ndizet e fashitet 

Nata në gjiun e saj ronitet….