Shokët dhe miqtë !Fatmir Pushi


Çdo zemër jep dashuri e butësi,

Çdo shpirt ka bukuri e përjetësi,

Çdo agim, ka paqe, dhe gëzim,

Mirësi e dashuri për ju të gjithë.

Miqtë e shokët janë si muret e shtëpisë

Ndonjëherë ata na mbështesin,

Ndonjëherë mbështetemi ne te ta,

Dashuri e begati ……..për të gjithë.

Mos ofendoni ……..por dashuroni.

Të gjithë ata që na duan pa arsye,

Kush na beson …nuk do na dënon,

Dikush mund ……..ta pijë dhimbjen.

Nuk ka njërëz të pa fajshëm në botë,

Kush ruan…………….. nuk humbet,

Fjalët e mirë i ëmbëlson të tjerët,

Kush mbjell …….diçka do të korrë.

Gjithmonë mësoni të vlerësoni,

Dhe të kuptoni se jeta është e shënjt,

Gjithmon duhet të ketë një presje,

Ndaloni !….. mos fajësoni të gjithë .