Shpirti brenda bërë akull-Godo Mehmetaj


Shpirti brenda bere akull

një mullar me bar ngarkuar

neper ftomë e ne dëborë

kështu jeta qenka shkruar

si mbaruat moj kusure

dhe tani ne pleqëri

fëmijët kanë emigruar

pse kështu o fat i zi.

me kanë lënë zote shtëpie

me mall e me katandi

kujt do ti kërkoj mëshirë

për hallet ne pleqëri.

për hallet ne pleqëri.