Shqiponjat do të kthehen-Nexhat Bexheti


Nexhat Bexheti

Shqiponjat do të kthehen

Pse, oj shqiponja largë fluturuat

Dhe në malet e huaja shkuat

Bjeshkët tona, të qendisura

Mëkat, të ngelin të braktisura

 Kthehuni, të bëhen të përjetëshme

Prej vendeve  tjera, të përveçme

Këmbën unë nga këtu se luajë

Në tokën tone mos vijnë të huajë

Do të ri e  t’u  bëj foleve roje

Mos treten, e të bëhen proje

Këtu, një plak ka derdhur gjakë

Që shqiponjat të kthehen prapë