Shqiptarët nën sundimin osman- Nazif Laçi


SHQIPTARËT NËN SUNDIMIN OSMAN

Në prag të pushtimit osman, shqiptarët ishin në rrezikun më të madhë për asimilim masiv me dhunë në serbo-sllav. Prandaj, ardhja e tyre si pushtues të tokave shqiptare, e ndërpreu këtë tragjedi kombëtare. Osmanlit, në prendorinë e tyre kishin shumë popuj-etni, sepse ajo shtriheh në tri kontinete ( Evropë, azi dhe Afrikë). Sundimi shumë shekullor i shqiptarëve nën sundimin osman, la pasoja të mëdha në jetën shoqërore e historike të kombit më të lashtë të Ilirikut. Shqiptarët janë trajtuar, sikur edhe etnit tjera, kuptohet me keqëterajtim ekonomik, kulturor, arsimor dhe politik. Njëra ndër plagët e mëdha ishte marrja e fëmijëve shqiptar, si haraq. I till ishte e dhe heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti-Skënderbeu. Është e vërrtet, se në prandorinë osmane kishte mbi 36 shqiptar me poste të larta shtetrore, të cilët i shërbenin atyre. Por, një duhet ditur se osmanlit i besoni poste të latra shqiptarëve, sepse ata edhe ishin të zgjuar dhë të aftë në udhëheqje, qoftë ushtarake, ekonomike, apo politike. Gjatë sundimit okopues osman, një pjesë e madhe e shqiptarëve me dhunë ekonomike dhe politike janë detyruar ta pranojnë besimin Islam. Por, ata i ruajtën gjuhën dhe traditat shqiptare. Njëra ndër damët që na bëri ky okupator ishte mos lejimi i shkollave në gjuhën shqipe dhe mos lejimi i bashkimit të katër vilajeteve shqiptare ( Vilajeti i Shkdrës, Kosovës, Manastirit dhe Janinës). Pasardhësit osmanoli-turqit ja panë hajrin shqiptarëve, sepse ata i ndihmuan në formimin e shtetit të turk modern, të himnit turk, alfabetit etj. Turqia, sot në teritorin e saj ka mbi 15 milion shqiptar, që janë bartës të institucioneve të shtetit turk. ka shumë zëra nga radhat e shqiptarëve që shkruajnë me hidhrim dhe vner për turqinë, pa e bërë dallimin mes osmnolive dhe turqve. Një gjë është e ditur, sikur të qëndronin shqiptarët mbi 5 shekuj nën sundimin serb, grek, apo italian a do kishte më shqitarë mbi faqen e dheut?. Ngjarjet historike globale dhe kuptohet edhe ngazhimi i shqiptarë i kanë shpëtuar disa herë shqiptarët nga asgjasimi i tyre ( ardhja e turqe, lufta e dytë botërore , ramja e murit të Berlinit dhe NATO,1999 ) dhe sot jemi ku jemi duke mbijetuar, por me zvoglimin e tokave shqiptare.

About Post Author