Si t‘thuhet një e vërtetë, më shumë ka njerëz t‘vdekur apo n‘jetë?!…Sami Arifi


Shkruar poezi nga Sami Arifi
Si t‘thuhet një e vërtetë, më shumë ka njerëz t‘vdekur apo n‘jetë?!…


Si t‘thuhet një e vërtetë, më shumë ka njerëz t‘vdekur apo n‘jetë?!…

Si t’thuhet një e vërtetë, më shumë ka njerëz t’vdekur apo n’jetë?!…

Më thuaj Tokë si ke ardhë,
më shumë sot ka njerëz t‘vdekur apo t‘gjallë?!…
Kush e dinë këtë vërtetë,
më shumë ka njerëz t‘vdekur apo n‘jetë?!…

Në jetë sot ka tetëmiliard e njëqindëmijë,
për t’vdekur ende askush se dijë…

Prej kontinentit Atlantidë çdo gjë përsëri fillojë,
Toka me ujë sipërfaqen mbulojë!
Drakonikët nga përmbytja e ujtë u faruan,
veç ca pellazgë atëherë shpëtuan…

Me pak njerëz n‘shoqëri,
atëherë jeta filloj n‘Azi!
Me emrin e Qeverisë t‘quajtur Faraon,
pas „përmbytjeve natyrore nga ujtë” vije Thoti jonë!

Vjen njerëzia duke u shtuar,
me më shumë t‘vdekur apo duke jetuar?
Kjo është çështje n‘filozofi,
t’kërkohen gjurmimet n‘histori…