Smiri se srce ne luduj-Slavka Božović Nikšić


Smiri se srce ne luduj

Još uvijek se srce zaleti

Da ni ne konsultuje mene Prohujalih poraza se prisjeti

Nesmotrenim galopom krene.

Obzorjem leptire razbudi Gnijezdeći liru među pticama

Ne osvrće se na bol i studi Skita po završenim pričama.

Eh, to moje srce blesavo Zašto li se salijeće ponovo

Dugo je vjerovalo slijepo

Na pravdi Boga je zgaženo.

Kaldrmom sjete odzvanja Savija i vjerovima jedra

Žuljajući dušu gdje je najtanja Elegijom razbija njedra.

Smiri se srce, ne luduj Zauzdaj korake ćudima

Sa svicima i druguj i tuguj

Ne prostiri slabosti pred ljudima.

Autor: Slavka Božović Nikšić, Crna Gora