Sonja Haxhia:Mençuria e nënave


Mençuria e nënave

Zemra?
Në kërkim të atij fjalëkalimi enigmatik ,
e kam shkruar diku atë kod? !!
Apo ndoshta e grisja?
Apo ndoshta nuk e kam ndryshuar kurrë?

Kurrë!

– Mom jam e humbur ,
dhe cfarë do të bëja unë pa ty?
Në frymën e fundit ajo tha :
– ti bija ime,
kujto gjithmonë se..
– E mbani mend !?
– Është shkruar në zemrën time ,
në syte e mi
në gjakun tim .
-Është mënyra, ajo që të përgatita ashtu siç duhet ,
të ecësh drejt .
-është ai edukim ,
ajo është mençuria me të cilën kam krijuar rrugën e jetës tënde .
Kurrë mos ndrysho,
qëndroni ashtu siç jeni.
..edhe nëse një ditë do iki..ti di të ecësh përsëri.
– Ajo me duart që i dridheshin nga vuajtja,
ndërsa unë isha e frikësuar … nuk mund ta pranoja, nuk isha e përgatitur .
– Nuk doja që ajo të largohej..
nuk doja ta pranoja ikjen !
As sot..!!

– Oh, vajza ime:
– Sot po të flas shkurt e seriozisht ,se nuk kam fuqi më, sot bëhem serioz ,
-Fjalëkalimi juaj është këtu, jua kam dhënë gjithmonë:
-është ajo gjë e mrekullueshme ku askush nuk do të hyjë me një fjalëkalim….
– Është zemra juaj !

– Nuk duhet ta humbisni kurrë djalin tuaj..
– Nuk duhet ta humbisni kurrë zemrën!
-Për cilët ajo rreh më fort ? :
-Për fëmijën tuaj
-Për familjen tuaj
-Për njerëzit që ju respektojnë dhe ju duan.
– Largohuni nga vendet konfuze !
– Ji e mençur dhe e vërtetë kudo.
– Gjithmonë përpiquni të përmirësoni veten.


-Unë besoj në ju!
-Edhe ti duhet të besosh në vetvete !

♡♡♡

La saggezza delle madri

Il cuore?
In cerca di quel enigmatico password ,
l’avevo scritto da qualche parte , quello codice ?!!
L’ho strappato forse ?
O forse non l’ho cambiato mai?
Mai !

– Mamma mi sono persa ,
e cosa ne farei io senza di te ?
All ultimo respiro lei disse:
– tu figlia mia ,
ricordati sempre , che..
– Voi ricordarlo !?
E scritto in mio cuore
in mie occhi
in mio sangue .
È il cammino , ti ho preparato come dovresti ,
per camminare dritto ,
è quella educazione
è quella saggessa con quale io ho creato in percorso della tua vita .
Non cambiare mai ,
resta come sei .
Anche se un giorno io me ne andrò..te lo do di nuovo .
– Lei con le mani tremanti dalla sofferenza ,
io ero spaventata ..non potevo accettarla, non ero preparato,
Non volevo che lei se ne andasse..
Non volevo accettare!!
Ne anche oggi ..

– Oh ..figlia mia:
– Oggi sto andando sul serio  ,
-Il tuo password è qui , che te l’ho regalato da sempre :
è quella cosa meravigliosa dove non entrera mai nessuno con una password….
È il tuo cuore.

– Non devi perdere mai il tuo figliolo ..
– Non devi mai perdere il tuo cuore !

-Senti per quale bate più forte ? :
Per il tuo figlio
Per tua famiglia
Per la gente che ti rispetta e ti vuole bene .
– Allontanati da i posti confusi ,
– Sii saggio e vera ovunque.
– Cerchi di migliorare sempre se stesso.


– Io credo in te !
-Tu devi credere in te stessa !