Të thyhen…Zymer Mehani


Zymer Mehani
Të thyhen…

Të thyhen të gjitha urrejtjet dëshiroj
E të skaliten dashuritë n’çdo zemër njësoj

Të thyhen të gjitha mosmarrëveshjet kam dëshirë
E të ndërtohen miqësitë më të lumtura është më mirë

Të thyhen të gjitha armiqësitë dëshiroj vërtet
E kudo në botë gjithmonë paqe të ketë

Të gjitha ligësitë të thyhen gjithkund
Zënka dhe as grindje të mos ketë askund

Të thyhen të gjitha veset copë-copë
Veç virtyte njerëzit të kenë në këtë botë