Teuta Shaqiraj:Reflektim i huazuar


Teuta Shaqiraj
Matthew Henry

“GRUAJA u bë nga brinja e ijës së Adamit.
Ajo nuk u bë nga kryet e tij për të sunduar mbi të,
nuk u bë nga këmbët për tu shkelur prej tij,
por prej ijës për të qenë e barabartë me të,
nën krahë për të qenë e mbrojtur,
Dhe pranë zemrës për t’u dashuruar prej tij “

About Post Author