Teuta Shaqiraj:Reflektim për të gjithë


Teuta Shaqiraj

Reflektim për të gjithë

& 8 marsi
për mua nuk është një festë në kuptimin e mirë të fjalës, por në këtë ditë ku do të preferoja e kërkoja më shumë respekt, dashuri e dinjitet për gruan, nënën e motrën çdo ditë, gjë të cilat duhet të kërkojë dhe luftojë me ngulm edhe vetë gruaja.
& Nga politica do të kërkoja ligje për mbrojtjen e gruas nga dhuna dhe mjetet, mundësitë e ndjeshmërinë sociale dhe ekonomike për ta shkëputur nga dhuna e për ti lejuar fillimin dinjitoz të një jete te re.
& Dhe burrave një reflektim më të thellë që gruaja nuk është pronë e tyre, jo gjysma e tyre, po gjysma e shpirtit, që kur bashkohet me gjysmën e tyre, zoti i bashkon në me të sublime e asaj që quhet dashuri që ripërtërin jetën në tërë aspektet e ngjyrat e saj.

Në respekt Teuta