Teuta Shaqiraj:Vërejtje + persiatje


Vërejtje + persiatje.

Në postimet kundër dhunës ndaj grave nuk sheh gati asnjë opinion të meshkujve, sikur kjo tragjedi U përkiska vetëm grave dhe aq më dhimbshëm Viktimave. SA PARADOKSALE! Sipas opinionit tim modest koncepti Burrë është një figurë komplete e plotësuar, ndërsa mashkull, jo nuk është! Aspak! Le ta hedhin përpjetë sa të duan.. Pra BURRË ><mashkull , nuk barazohen. SA PARADOKSALE. …!!??? Jeni bëre për tu mëshiruar ju indiferente deri në gjak. Sa zhgënjim….!

About Post Author