Themele për kala tjetër-Natasha Limaj


O ndjefsh, më se , ç’ndjeva unë

Ç’pate me kalanë time ?!…

Djers’e mund si të ”Sizifit ”

Besoj…, lotë muzëperëndive …

Sa e bukur jetëbota!…

Gjallim plot laryshësi…

Kruashpirti ia merr këngës

A s’këndon me të, dhe ti ?…

Apo qënie errësire

S’e honeps dot bukurinë…

Anembanë mirësia

Të nxjerr jasht’si mbeturinë…

Gjëmb në këmbë, ndaj jap kushtrimin

Ç’kam – ku kam, kalas’së vjetër…

Nga ky moment, bashkë me ta

Themele për Kala tjetër !…

N . L . ( F ) 03 / 03 / 2024