Ti me gënjeshtrat xhuxhe..!Ardian Muça


Ti me gënjeshtrat xhuxhe..!

T’i me gënjeshtrat e tua,më bëre tërkuzë.

Unë s’të besoj,kot trash qimen,sa trrarin

Vjen ç’do ditë dhe 1 prillin puth në buzë.

Ato me qarkun e shkurtër,ta heqin zarin..!

@

Unë t’ë besova verbërish,ndaj heshta..!

Me gënjeshtrat e tua,ma zure diellin.

Mashtrimet i vishe me rrobet e leshta.

Në sohishtën tënde,lulet shanin 1 prillin!..

Copyright Ardian Muça..!