Ti nënoke mos e vuaj…Leonard Pipa


Ti nënoke mos e vuaj.

dhimbjen e largimit tim,

Tani jam në baltë të huaj,

Më gjëmbon shpirti gjëmim.

Kur u hedh pulave misër,

Misër edhe breshër lotësh,

Zgjati duart në kanistër,

Nduke prapë rrugën për flokësh!

Mos më qaj me zë së gjalli,

Kur të bëhet shpirti ujë,

Mos më qaj… më thërret malli,

Me një gotë… bëhem rrëmujë!