Ti, pëllumb i paqes, Maratonomak!.Ndue Z. Ruçi


Një pellumb i bardhë,

qiellin pa anë,

Fluturon e s’ndalet,

Një lajm te ri mbanë.

Mesazhin e paqes,

Se lufta u mund,

Lajmin e fitores,

E shpërndan, gjithkund.

Fluturo!. përpara,

Ti engjell i paqes!.

Një lajm, një mesazh,

Një shpresë jepi botës!.

Me britma, gëzimi,

Turma po te pret!.

Dhe me lot ndër sy,

Paqe, po thërret!.

Ti pëllumb i paqes,

Me shpejt, fluturo!.

Sihariqin, përhape,

Ndër njerëz, ngado!.

Si shigjeta turrur,

Në qiellin pa anë,

Ti, Engjell i bukur!.

Mesazhin shpërndan.

Mban lajmin e paqës,

I bardhi pëllumb.

Turrën djajt nga pas,

Ta vrasin me plumb.

Dhe ja, edhe pak,

Te turmat ja, mbrite!.

U dhe lajm e gjak,

Tek u përpelite.

Oh!. Ti plumb mizor,

Ti gisht gjakatar,

Paqën, bën theror?…..

Pëllumbin e bardhë?.

Mallkuar, në zemër!…

I xi emri plumb,

I bekuar emri,

I paqës pëllumb.

Bëj tutje, përpara,

Dhe pse, krejt në gjak.

Ti pëllumb i paqës,

Maratonomak.

Sulu, shko përpara,

Plumbi të ndjek pas,

Turmat me, – Urra!…

Të presin, plot gaz!.

Dhe gjall’ apo vdekur,

Fitoren, legjendë,

Ti, pëllumb i shkruar,

Perhape çdo vend!.

Ti pëllumb i paqës,

Maratonomak,

Lajmin e fitores,

ndaje në çdo prag!.

Demonet e luftës,

Shpejt, me siguri,

Te Zoti krijues,

Japin llogari!.

Sulu plot guxim,

Në rrebesh dhe lot!.

Gjithnjë ke bekim,

Nga i madhi, Zot!.

Lotët, shndrisin faqës,

Zemrat i perflak!.

Ti, pëllumb i paqës!.

Maratonomak!.

Liri, mbill kudo,

Në çdo kontinent!.

Paqen, prediko,

Gjithkund, në çdo vënd!.

Njerëzia, një ëndërr,

Si pëllumb të bardhë,

E ruan në zemër,

Si një gjë të rrallë!.

– Fitore!. – Thërrasin…

Rreth botës përqark.

ti pellumb i paqes,

Maratonomak!.

* * *

(Ndue Z. Ruçi.)