Treni i mendimit-nga Manushaqe Ismailaj


Treni i mendimit!!

Kohë e pazakontë,

Në këtë periudhë tranziti!

Shigjetat hidhen kot’

Duke turbëlluar mendimin!

Kush të shtyn të fshihesh?

Duke thurrur komplot!

Largë duhet të lihesh,

Në trenin e mendimit ka stacion!

Treni i mendimit,

Në vite udhëton!

Në stacionin e bizedimit,

Mirësi kërkon!

Botë e trazuar,

Se di çfar kurdis?

Njerëz të shqetësuar,

Duan paqe në këtë mjedis!