Tu tregojmë-Fatbardha Budini


Mos ti këshillojmë fëmijët tanë të përpiqen të bëjnë jetë luksoze.

Një përpjekje tillë i çon të bëjnë gjëra skandaloze.

Le ti ndihmojmë ta gjejnë me punë të ndershme lumturinë.

Vetëm kështu mund arrijnë mrekullinë.

Le tu tregojmë fëmijëve tanë gëzimin dhe shijimin e frutave nëpër pemë.

Si dhe tu tregojmë se si duhet të qëndrojmë kur dikush mund të vdes.

Le tu tregojmë fëmijëve tanë se në jetë do kenë lumturinë dhe fatkeqësitë.

Le të jemi të bashkuar gjithmonë për ti kapërcyer vështirësitë

AUTORE: FATBARDHA BUDINI.