Tvoje ime-Jasna Gugić


Jasna Gugić

Negdje je ime tvoje
upisano prije svih
mojih zacrtanih lutanja
i prije svih mojih molitvi.
Na putu mog života
stao si ispred mene
zaĉuđen,
a ja sam samo u tišini
zaplesala pored tebe
u bijeloj haljini
i cvijetom u kosi
i znala sam
ti si taj
koji je dao boju u sivilo
jednih ravnodušnih oĉiju.
Negdje je ime tvoje
upisano
u neku knjigu života
što tako životno zvuĉi
i poljubac ostavlja za sobom.
Neizbrisiv.
Pobjegnimo.
Koĉije ĉekaju na nas.

YOUR NAME

Your name
is inscribed somewhere
ahead of all my scratch
of wanderings
and all my prayers.
You are standing astonished
on the path of my life
and I am dancing
in the silence
in a white gown with
a flower in my hair
beside you.
And I knew,
you are the one
who gave the color
to the gray sad eyes.
Your name is inscribed
somewhere
in some book of life
that sounds so vital
leaving just a kiss behind.
Indelible.
Let’s run away.
The carriages are waiting for us.

All Rights Reserved@Jasna Gugić