Ty Bohem-Kasam Shaqirvela


Kasam Shaqirvela

Ty Bohem, ti o vëlla..!
Ta heq kapelën për sevda
Shpirti yt valët ka ndarë..
Sa herë dashuria e ka përla
Lotin në natyrë e ka shpërndarë.
*
Dhe shpirti i atij që dashuri s’ka bërë
Kot ka jetuar për jetë të jetës
Se prej saj ai gjë s’ka parë..
Zemra e tij s’iu hap të vërtetës
Shpirtin ndjenjat s’ja kanë përla
S’ka çka i mban ai mend jetës
Po s’ka dhe çka rr’fen për këtë dynja!