Ura e Slapit- Mavrovë


Ura e Slapit- Mavrove

Nje kartele do te ishte kjoEmertimi zyrtar -Ura e Slapit .

Vendodhja: Ndodhet midis fshatrave Drashovice e Mavrove e ngritur mbi perroin e Slapit. Teknika endertimit:

Eshte ure guri me hark te ndertuar me qemer te dyfishte.

Koha e ndertimit Datohet ne shek. XVIII.

Parametrat e ures:- Gjatesia e ures eshte 16 m.- Gjeresia e ures, 1.4 m.- Thellesia maximale 5.5 m.Shpallur –

Eshte Monument Kulture.

Burimet: DRKK Vlore

About Post Author