Urimet me male:Afërdita Koçiraj Selishta


Urimet me male

Ditë e fundit e marsit

Plotë lule pranvere

Lulen më të bukur

zemër më çele

Lulja më e bukur

Për mua ishe ti

Në këtë ditë të bukur

Ditëlindjen ke ti

Ta gëzosh ditëlindjen

Dhe 100 të uroj nga zemra

Jeta jote qoftë përherë

SI është vetë pranvera

Dhe 100 të pranvera të uroj

Me familjen tënde të bukur

Zoti tu bekoj

Në çdo hapë të jetës tuaj

Nga Babi dhe mami

Urimet me male

Sa deti dhe qielli

Sa bota e madhe.