Vargje për jetën-Fatbardha Budini


Vargje për jetën.

Vargje vendosa të thurr,për njerëzit,që kanë dhimbje,

por që dhimbja nuk i mposhti iu bë burim force dhe shprese.

Vargje vendosa të thurr,për njerëzit,që nuk jetojnë më,

por që jetojnë në shpirtin e të gjithë të tjerëve,por që janë pa trup dhe pa zë.

E pamëshirshme tregohet,për njerëzit

vdekja,

të merr nga jeta,njerezit, që ti do

zemra.

Por s’mund ti rrëmbej kujtimet tona aspak

ajo,

ato mbeten aty duke na thënë: “Jo të lutem mos na harro”

E bukur duket jeta në fëmjeri dhe në

rini,

ajo hapet si një lule e bukur gjithë

hijeshi.

E si e tillë thahet,kur vjen dimri iegeër bashkë me këtë pleqëri.

Por kujtimet e jetës mbeten në mendjen dhe ne zemrën e njerëzve vertet,

ato janë aty gati të shpalosen fletë për

fletë.

Kjo i bën njerezit,që janë larguar nga kjo botë të pavdekshëm,

dhe jo të braktisur,nga njerëzit dhe të lënë në harresë.