Vatra në Boston-Jashar H Selmanaj


1.

Furtuna, se demton

Diell ngrohë në Amërik

Atje vatren në boston

Burrat e vatres pa frik.

2.

Kombin e kanë ngritë

Shumë lartë në pedistal

Shqipes i dhuruan dritë

Vepra e tyre, sikur kristal.

3.

Vatër shelqen shoqata

Fjale burrave tingëllon

Sikur vezullon shpata

Ah, si stuhia fishkëllon.

4.

Rrufe është zëri i Bostonit

Ah. Vasil Pani burr shqiptar

Zgjuarsin ja dha deti i Jonit

Burri kombit zgjedht kryetar.

5.

Pësëmbedhjet vite punojë

Kryetar i vatres pa pages

Vepra e tijë sot e nderojë

Vasili tejkalojë çdo pënges.

6.

Faik Konica nji atdhetar

Sherbej më besnikëri

Këta vëllëzër veprimtar

Sakrifikuan për shqipëri.