Veten e latë të nxirë-Shefik Sadiku


Moj Shqipëri dhe ju shqiptar

nga Mëmëdheu largoheni ngadalë

do ta shihni edhe ju vet

se nesër shqiptar

në trojet nuk na mbet.

Shumë gjëra keni bërë

dhe ate me dëshirë

ndërtuat shumë shtete

veten e latë të nxirë.

Mëmëdheu qanë për ju

qanë dhe ate ditë e natë

çfarë jeni duke bërë

trojeve ua kthyet krahët.

Shqiptar! Mos mendoni se fitoni

ç’është kjo gjëmë e kjo hata

me këto vepra armiqtë gëzoni

e latë Mëmëdheun pa burra e gra.

Shqiptar! të kundërtën veproni

për të dashurin Atdhe

e shohim se zuzarët vjedhin

s’lanë gjë për ne.

Shefik Sadiku

10.09.2023