Vjeshtës mrâme-Zef Bardhaj


Zef Bardhaj

I lidhi vjeshta kpurdhat e larme,

Me rize t’ujshme për nan qafe,

E ksulat ua peni’ kresë si çadra,

Gjethet e verdha si vrangulleca,

Erës marrosun dahen degësh,

Vallzojn ajris nër harpa bjeshke,

Ti si drenusha ra kurthit gjatarve,

Tremun jetës lidh duersh n’vargje,

Orës florinit njef minutat e marres !