Vlera e vërtetë e gruas-Gina Kapej Xhaferaj


Gruaja, vlerë përmbi vlerë.

flutur e bukur në verë.

Pa të jetë s’do të kishte

Bota do ish vetëm barishte.

Ti shumzove botën mbarë

i dhe dritë e i dhe farë

I dhe jetës bukurinë

i dhe botës mirësinë

Ku ka femër ka jetë

Është shumë e vërtet

S’do kish zot në çdo shtëpi

s’do të kishim as fëmijë

Fjalë e saj është ëmbëlsi

Rrit fëmijë me dashuri

Se pa të kudo ka shqotë

Më e mira përmbi tokë.

I jep burrit dashurinë

Dhe të marrin lumturinë.

Ka ca burra si pronarë

të pavlerë pa educate.

Mbajnë thika mbajnë armë

agresivë të paparë.

Sa s’u thua asnjë fjalë.

Ti që jetën ua rrëmben

Shok të vetëm ke një qen

O ju gra kini kujdes

Forca juaj ndrin një jetë!