Vlerësimi !…Fatmir Pushi


VLERËSIMI !…

AUTORI: FATMIR PUSHI

Vlerësoni ata njërëz !….

Mbi të cilët ja vlen të stapohet një engjëll,

Vlerësoni ata njërëz,.

Me të cilët mund të mbani heshtjen tuaj,

Mbi të cilën një ëngjëll ka një vulë,

E do të mbulojë nga të gjitha hallet.

Vlerësoni ata që telefonojnë çdo herë,

Pa pyetur në se duhet apo jo,

Me ata që mund të qashë hallet e tua,

Me ata që problemet e tua,

Nuk janë sekret !…….

Vlerësoni ata që nuk premtuan asgjë,

Dhe të ndihmojnë me këshilla,

Ata që të falin lehtë të gjitha fyerjet,

Dhe nuk kërkuan !……

Për këtë të paguaje harac .

Vlerësoni ata kur halli të kaploi

Kur sëmundja të la plagë

Kur pleqëria ………..të zaptoj,

Dhe dikush një got uji të afroj,

Pa u lodhur………….. kurrë.

Vlerësoni njërzit e sinqert,

Ata që të lejojnë të hapësh krahët

Me të cilët jeta juaj bëhet më e lehët

Vlerësoni ata që pa lajka e dredhi,

Ju respektojnë e u duan me të vërtet.