Yje të pashuar-Rrahim Billa


Jo se nuk e deshën jetën

Por më shumë deshën lirinë

Yje të pashuar mbetën

Nënshkruan pavdekësinë

Ishin në moshë të rinisë

Trëndafila të porsa çelur

Ferr ish jeta , prej robërisë

Për liri , gjak duhej derdhur

Dolën malit si shqiponja

Armët ja morën armikut

Trupin kishin prej stërralli

Zemrën kishin prej çelikut

Në çdo cep të Shqipërisë

Tokën vaditën me gjak

Me Njëzet e Nëntë Nëntor

Lirinë sollën , në çdo prag

Shumë vite kanë kaluar

Sa shekuj do të shkojnë

Koha ju ka përjetësuar

Brezat gjithnjë ju kujtojnë

Në altarin e lirisë

Me shkronja të arta shkruar

Njëzet e tetë mijë emra

Gjithnjë yje të pashuar

Mars , 1998

Rrahim Billa / Albania

Shk. nga lib. “Vargje për jetën”