“Zgjohu”-Përktheu Irma Kurti


Përktheu Irma Kurti

Zgjohu perandori e diellit,
Është më mirë të kërkosh dijen sesa të luftosh.
Më mirë të jesh i nderuar sesa i pandershëm.
Më mirë të jesh altruist sesa lakmitar.

Ji i mençur dhe i fortë për të çliruar veten,
Nga prangat e injorancës dhe urrejtjes,
Zgjohu nga gjumi i dhunës.
Kur të duhet të pajtosh nevojën me bujarinë.

Kërko mençurinë e rrënjëve antike për të qenë i lirë,
Dhe gjuhët e tua të lashta gjithashtu,
Sepse atëherë, do të dish se kush je në të vërtetë,
Dhe cilën rrugë racionale duhet të ndjekësh.

Rrugën drejt pasurimit në mençuri dhe vlera.
Rrugën drejt pasurisë së denjë,
Të veshur me suksesin e virtytit.

BOB MWANGI KIHARA, Kenia

Përktheu nga anglishtja: IRMA KURTI

“Udha e pyllëzuar”, pikturë nga Erin Hanson, SHBA
Galeria Erin Hanson

Wake up

Wake up empire of the sun,
It is better to search for knowledge than to fight.
Better to be honourable than dishonourable.
Better to be selfless than greedy.

Be wise and strong to free yourself,
From the shackles of ignorance and hate,
Wake up from the slumber of violence.
Know when to moderate need with generosity.

To be free, seek the wisdom of ancient roots,
And your ancient languages too,
For then, you shall know who you truly are,
And which rational path to follow.

The path to richness in wisdom and values.
The path to decent wealth,
Clothed in the success of morality.

Bob Mwangi Kihara, Kenya

“Wooded Path”, painting by Erin Hanson, USA
Erin Hanson Gallery