Zogjtë e vjeshtēs!!!Miranda Troci Derti


Ikēn zogjtē e vjeshtës na lanë pērmallimin.

Stofkën e lanē tharë morēn perēndimin..

Siu ngroh këtu as shpirti as me heqë mallë…

Ikēn zogjtë e vjeshtës në botë shtegëtarë…

Ikēn zogjt e shqipes djepat i lanë tharē..

Iu përpiu bota brenda nē gji tē vet..

I latë foletë si nënat pa djalē..

Duke kërku jetē çdo rrugë e çdo shteg..

Kētu shtigjesh mbyllur pa shpresë pa jetë..

Këtu e ardhmja ëndërra iu shkretë..

Dheu i vendlindjes kurrē siua ngrohu shpirtin..

Erërat që ndërrohen për ju iu fikën dritēn..

Këtu jetojnë vetēm fëmijēt e ezopēve të ngopur…

Në maninē e zaptimit që kurrē ska tē sosur…

Jeta e rendi sot në duar tē kapitalistēve..

Ujqērit kobqarë që kurrë nuk ngihen …

O biri im ty s.je bir deputeti që jeton në stēr lluks..

I rritur jetim me thèrrime për njē copē bukē…

Ty ske kapitale..vilë lluksoze..çeqe e miliona në bankē..

Ty ushqehesh me lotin e nënēs pranë sofrēs së thatē…

Shkroi!!

Miranda Troci Derti !!!

Reç Dibèr!!